KZSM zaprasza na spotkanie z udziałem Pana Ryszarda Bartosika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny zaprasza Przewodniczących Rad Nadzorczych, Prezesów Zarządów Spółdzielni Mleczarskich na:

Sympozjum ,,Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”

z udziałem Pana Ryszarda Bartosika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sympozjum odbędzie się w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. (ul. Hoża 66/68, sala 415, IV piętro) w dniu 12 września 2022 r. (poniedziałek). Początek sympozjum godz. 11.15.

Uczestnictwo w sympozjum należy potwierdzić do dnia 9 września 2022 r. do godz. 11.00: e-mailem: sekretariat@kzsm.org.pl lub telefonicznie: 22 372 03 14.

W załączniku przesyłamy informację o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy, aby osoby zgłoszone do udziału w Sympozjum zapoznały się z treścią Klauzuli Informacyjnej (Załącznik nr 1).