KZSM Zw. Rew. wspiera kampanię pn. ,,Produkt polski

Pamiętaj, że kupując polskie produkty, masz wpływ na wzrost sprzedaży krajowych produktów i zachęcasz producentów do umieszczania na artykułach żywnościowych znaku Produkt Polski.

Link do kampanii