Łódzka Marka Mleka – KOD 590

KOD 590 oznacza polskiego producenta. Zapraszamy na kolejny film promocyjny w ramach kampanii Łódzka Marka Mleka. 

Łódzka Marka Mleka to kampania informacyjno-promocyjna pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego skierowana do mieszkańców województwa łódzkiego. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zalety mleka i jego przetworów, kreowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Projekt, finansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka, realizuje Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich we współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. W kampanię zaangażowały się mleczarnie z województwa łódzkiego, które podjęły współpracę w celu promocji swoich wyrobów. Jest to doskonały przykład tego jak współpracować zamiast konkurować.