Magdalena Szabłowska kandydatem polskiego sektora spółdzielczego do EDA (European Dairy Association)

Pani Magdalena Szabłowska jest Dyrektorem Handlu Zagranicznego w Grupie Mlekovita. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu zagranicznego oraz duże szerokie kontakty międzynarodowe, co pozwoli jej w sposób odpowiedzialny reprezentować polskie mleczarstwo w tej organizacji.

Pani Magdalena posiada wysokie kwalifikacje i jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie do pełnienia ww. funkcji, jak również zna branżę mleczarską z racji wieloletniej pracy w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita – największego polskiego eksportera produktów mleczarskich. Posługuje się  wieloma językami obcymi, w tym biegłą znajomością języka angielskiego.

Stanisław Wieczorek          Waldemar Broś

Z-ca Prezesa Zarządu           Prezes Zarządu

  KZSM Zw. Rew.                KZSM Zw. Rew.