Mleko a napoje roślinne: Fakty ponad mitami

Jedno z największych wyzwań dla laktosfery opiera się na różnych kampaniach lobby przemysłu roślinnego w celu zdyskredytowania i odrzucenia mleka i nabiału. W ostatnich latach działania te zostały zintensyfikowane i doszło do szerokiego rozpowszechniania błędnych informacji na temat nabiału w debacie publicznej, podsycanych przez ostatnie kampanie informacyjne prowadzone przez międzynarodowe koncerny i ich partnerów finansowych. Ale co tak naprawdę jest prawdą? Która strona ma rację? Zgodnie z niedawno opublikowanym raportem Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej, argumentacja jest bardziej po stronie przemysłu mleczarskiego, niż mogłoby się wydawać.

“Mleko — z natury odżywcze”

Pod względem odżywczym, mleko i nabiał są niewiarygodnie ważnymi składnikami zdrowej diety. Są one naturalnie bogate w składniki odżywcze i mają dobrze udokumentowane korzyści dla zdrowia na wszystkich etapach życia. Mleko jest unikalnym produktem ze względu na matrycę mleczną, która jest sumą wszystkich składników odżywczych znajdujących się w mleku, jak również ich wzajemnych interakcji. Te korzyści nie są widoczne w produktach pochodzenia roślinnego, ponieważ są one wzbogacane i formułowane tak, aby częściowo imitować korzyści odżywcze mleka. Składniki odżywcze w nich zawarte są dodawane i nie tworzą matrycy, aby zwiększyć ich korzyści zdrowotne i odżywcze, a ich biologiczna jakość białka jest o 10-30% niższa niż białek pochodzenia zwierzęcego. Podczas gdy surowe rośliny, z których pochodzą, mogą zapewniać pewne korzyści zdrowotne, nie udowodniono, aby dotyczyło to wysoko przetworzonych produktów z nich otrzymanych. Dlatego nie ma naukowego poparcia dla twierdzenia, że produkty roślinne są zdrowszą lub nawet równoważną odżywczo alternatywą dla nabiału. Po prostu nie ma takiej formuły, która mogłaby odtworzyć naturalnie doskonały skład mleka i nabiału.

A co ze środowiskiem??

Środowisko jest często drugim największym argumentem wysuwanym przez lobby roślinne; że produkty roślinne są „po prostu” lepsze dla środowiska niż mleko i nabiał. Jednakże, sprawa nie jest tak zamknięta, jak chcieliby, abyście sądzili. Rzeczywiście, zgodnie z obecną metryką emisji dwutlenku węgla, napoje roślinne produkują mniej dwutlenku węgla niż nabiał. Jednak ta metryka pomija wiele istotnych czynników. W przeliczeniu na kilogram produktu produkty roślinne produkują mniej dwutlenku węgla. Jednak nabiał jest o wiele bardziej zrównoważony, jeśli weźmiemy pod uwagę jego wpływ na wartość odżywczą. Ponieważ nabiał jest bardziej bogaty w składniki odżywcze, do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze, potrzeba go mniej niż produktów roślinnych. Dlatego dla tej samej ilości składników odżywczych potrzeba mniej nabiału i mniej emisji niż w przypadku produktów roślinnych. Co więcej, hodowla bydła mlecznego wspiera i ożywia użytki zielone na okolicznych obszarach, co prowadzi do większego wychwytywania dwutlenku węgla i tworzenia biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla dzięki wypasowi zwierząt.

Wreszcie, mleczarstwo stanowi ważną społeczno-ekonomiczną platformę startową dla milionów ludzi na całym świecie. Badania FAO pokazują, że zbiór i dystrybucja mleka generuje pośrednie i bezpośrednie zatrudnienie oraz ma wpływ na redukcję ubóstwa na całym świecie każdego roku. Ponadto, nabiał jest dziedzictwem kulturowym i istotną częścią wielu tradycji i kultur na całym świecie. Jest podstawą narodowej tożsamości i dumy, która może być dzielona z innymi i może nas zjednoczyć w tworzeniu wspólnej europejskiej tożsamości.

Źródło: EDA Dairy Flash 11/2021