Organizacje mleczarskie wybrały polskich kandydatów do zarządu EDA

Prezesi krajowych organizacji mleczarskich będących członkami EDA spotkali się 17 września br. w siedzibie SM Mlekpol w Grajewie u wspólnie ustalili polskich kandydatów na członka zarządu EDA.

Źródło: Portal spożywczy

Kandydatami polskich organizacji mleczarskich na kadencję zarządu EDA X-2019-X2021 jest dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM w Olsztynie oraz mgr Paweł Pasternak, dyrektor finansowy SM Mlekpol w Grajewie.

Pismo w tej sprawie podpisali Edmund Borawski, prezes Polskiej Izby Mleka, Klemens Ciesielski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.