OSM Głuchów zainwestowała w nowe maszyny do produkcji twarogu

12 września 2019 r. w historii Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie, z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami. Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej inwestycji tej spółdzielni. Na tę uroczystość przybyło wielu gości, wśród których znalazł się Waldemar Broś – prezes KZSM. Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Uroczyste otwarcie

Na tę uroczystość przybyło wielu gości, wśród których znaleźli się: Waldemar Broś – prezes KZSM, Marek Kowalski – wiceprezes Krajowej Rady Spółdzielczej w WarszawieDariusz Klimczak – radny sejmiku woj. łódzkiego, Mirosław Belina – starosta powiatu skierniewickiego, Piotr Cymerski – powiatowy lekarz weterynarii w Skierniewicach, Tadeusz Domaradzki – były powiatowy lekarz weterynarii w Skierniewicach, Helena Nitkowska – prezes zarządu BS w Skierniewicach, Anna Dura-Depta – dyr. BS oddz. w Głuchowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele firm wykonujących inwestycje: Władysław Grad – Zakład Remontowo-Budowlany Grad, Sylwia Budzyńska – Sime Polska Sp. z o.o., Janusz Bielecki – PHU Janex, Marek Las – Pro-Wam Sp. z o.o., Marek Jędrzejczak – Thermolux Chłodnictwo-Klimatyzacja, Lech Szafran – 3Energy, Zbigniew Raczyński – prezes zarządu Obram – Tetra Pak Sp. z o.o. Nie zabrakło przewodniczącego rady nadzorczej Pawła Szymczaka i wiceprzewodniczącego Wojciecha Walasa oraz jej członków.

– Serdecznie witam na otwarciu kolejnych inwestycji, które w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW na lata 2014–2020, operacja pn. „Wyposażenie zakładu w maszyny i urządzenia w efekcie wzrostu mocy produkcyjnych, wprowadzenie nowego produktu oraz zakup urządzeń przeciwdziałających zmianom klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. Inwestycje współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej – zwracając się do zebranych na wstępie powiedziała Teresa Jędraszek – prezes zarządu.

Nowe maszyny do produkcji twarogu

Projekt wniosku na tę inwestycję przygotowała i opracowała firma Big-Pol, której właścicielem jest Wiesław Wasielewski.

W ramach tego wniosku wykonano pomieszczenie kotłowni wkomponowane w budynek magazynu – inwestycję zrealizował Zakład Remontowo-Budowlany Grad – Władysław GradFirma Janex z Łodzi wyposażyła kotłownię w dwa kotły parowe RPW 1200 i RPW 580 zasilane gazem ziemnym wraz z instalacją. 

Obram – Tetra Pak firma z Olsztyna zainstalowała kocioł koagulacyjny walcowy poziomy do produkcji twarogu oraz zainstalowała innowacyjne wyposażenie linii do produkcji twarogu w porcjach egalizowanych z możliwością produkcji stało wagowych kostek twarogu w obsypce ziołowej.

Kolejnym elementem inwestycji było wykonanie układu wody lodowej i chłodzenia z wykorzystaniem pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R 290 – przyjaznym środowisku. Za tę część odpowiedzialna była firma Thermolux Chłodnictwo-Klimatyzacja.

Zakupiono również dwukomorową maszynę pakującą firmy Multivac przeznaczoną do próżniowego pakowania produktów spożywczych lub w osłonie mieszaniny specjalnie dobranych gazów ochronnych w celu przedłużenia terminu przydatności do spożycia wraz z urządzeniem ważąco-etykietującym. 

Kupiono również zbiornik na śmietankę o poj. 5 tys. l wraz z wymiennikiem ciepła i pompą biegową firmy Pro-Wam z Koszalina. Firma 3 Energy z Łodzi wykonała instalację fotowoltaiczną o mocy 39,6 KW. Budynek magazynu został wybudowany przez firmę GRAD, a w całości został sfinansowany ze środków spółdzielni mleczarskiej. Przyłącze gazu ziemnego wykonała firma Sime Polska z Sochaczewa. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 191 905,20 zł brutto, OSM Głuchów z ARiMR uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 324 518,70 zł brutto, wkład własny wyniósł zatem 2 867 386,50 zł brutto.

Pochwała z ust prezesa KZSM

– Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło 25 lipca 2018 r., a jej zakończenie 30 czerwca 2019 r. – choć planowane było na początek 2020 r. Okres realizacji był szybki, a to m.in. dzięki temu, że przygotowanie wniosku, zorganizowanie przetargów rozpoczęło się już pod koniec 2016 r. – mówiła do zebranych Teresa Jędraszek.

Poświęcenia nowej inwestycji OSM w Głuchowie dokonał ks. kan. dr hab. Robert Bernagiewicz – proboszcz parafii Św. Michała Archanioła w Głuchowie.
Na zakończenie do zebranych przemawiali goście, wśród nich Waldemar Broś – prezes KZSM.

– Poza gratulacjami składanymi na ręce pani prezes, rady nadzorczej chcę powiedzieć jasno, że OSM w Głuchowie to firma nieduża, ale doskonale sobie radząca. Jest to przykład gospodarności i tego jak spółdzielnia powinna funkcjonować. Dostawcy otrzymują jedną z najlepszych cen w skupie. Ten rok jest trudny dla polskiego mleczarstwa, pomimo spadku cen masła, mleka w proszku, śmietan czy serów, w tej firmie płaci się rolnikom nieco więcej niż w ub.r., czyli przychody za 2019 r. dostawcy zanotują wyższe. Gratuluję wszystkim ukończonej inwestycji i życzę dalszego rozwoju głuchowskiej spółdzielni.

Warto dodać, że Teresa Jędraszek – prezes zarządu OSM Głuchów w zbliżających się wyborach parlamentarnych startuje z listy PSL (nr 1) w okręgu wyborczym nr 10 zajmując 3. miejsce na liście. Nie było o tym jednak mowy na uroczystości, a o tym fakcie dowiedzieliśmy się kilka dni po imprezie.