OSM w Głuchowie powiększyło swoją flotę samochodową

OSM w Głuchowie powiększyło swoją flotę o kolejnego Mercedesa sprintera chłodnia.

Uroczyste poświęcenie odbyło się 18 marca 2022r.

W tym wydarzeniu uczestniczył Waldemar Broś, Prezes Zarzadu KZSM Zw. Rew., oraz Prezes Zarządu OSM w Głuchowie Teresa Jędraszek wraz z radą nadzorczą, starosta skierniewicki – Mirosław Belina, wicestarosta – Tadeusz Grotkowski, wójt gminy Głuchów – Jan Słodki, Prezes Łódzkiej Izby Weterynaryjnej – Tadeusz Domaradzki oraz wiele innych zaproszonych gości.