Pismo MRiRW do MKiŚ w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

W załączeniu zamieszczamy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska  dotyczące  rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.