Plan Finansowy Funduszu Promocji Mleka na 2021 rok

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. prosi o składanie do 20 sierpnia 2020 r. propozycji zadań do Planu Finansowego Funduszu Promocji Mleka na 2021 rok