Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Wczoraj resort finansów ogłosił, że wydłuża terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. W przypadku jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, terminy zostaną wydłużone o 3 miesiące, dla jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc.

Decyzja Ministerstwa Finansów o wydłużeniu terminów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych. Taki postulat zgłosiła również Komisja ds. opiniowania aktów prawnych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która wnioskowała o wydłużenie terminu dla wszystkich jednostek, a nie tylko dla organizacji non-profit (co przewidywała wcześniejsza propozycja Ministerstwa).

Jak podało Ministerstwo Finansów, rozporządzenie w sprawie wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego.