Spotkanie z Seniorami Polskiego Mleczarstwa

19 grudnia 2019 r. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie odbyło się tradycyjne coroczne Bożonarodzeniowe spotkanie Opłatkowe dla seniorów związanych ze spółdzielczym przemysłem mleczarskim.

Organizatorem spotkania było Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.Spotkanie z seniorami było dofinansowane z Funduszu Promocji Mleka.

Licznie przybyłych gości przywitali:  Klemens Ciesielski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Wojciech Wilamowski – Przewodniczący Rady KZSM Zw. Rew., Waldemar Broś – Prezes KZSM Zw. Rew., Andrzej Szczepański – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa, Stanisław Wieczorek – Z-ca Prezesa KZSM Zw. Rew, Jan Bartczak – Z-ca Przewodniczącego Rady KZSM Zw. Rew.

Organizatorzy przygotowali dla przybyłych gości dwa interesujące wykłady poświęcone prozdrowotnym walorom mleka i jego przetworów.

Pierwszy wykład pt. ,,Mleko i produkty mleczne w diecie seniora”, który wygłosił dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW,.

Natomiast dr Elżbieta Jakubczyk omówiła zagadnienia pt. ,,Mleczne produkty z probiotykami – sposób na zdrowie”.

Wśród przybyłych gości najstarszym uczestnikiem spotkania był Pan Julian Dudy, rocznik 1922 r.

Goście złożyli sobie świąteczne życzenia jak również zaśpiewali kolędy przy akompaniamencie akordeonisty Stanisława Skerskiego.

Po spotkaniu wręczono paczki z produktami mleczarskimi od spółdzielni mleczarskich – sponsorów będące niekwestionowanym dowodem pamięci aktywnej zawodowo generacji mleczarzy o swoich poprzednikach.