Stabilizacja cen produktów mleczarskich na świecie

Na ostatniej giełdzie w Nowej Zelandii, która odbyła się w dniu 6 kwietnia br., spadek cen zbytu w stosunku do poprzedniej giełdy (tj. z 16 marca br.) odnotowano tylko w przypadku laktozy. Najwyższy wzrost dotyczył maślanki w proszku, której przeciętna cena wyniosła 3,141 euro/tonę tj. o około 18 proc. więcej w stosunku do poprzedniej giełdy.

  • Wzrosły ceny większości produktów mlecznych na rynku hurtowym
  • Obecnie ceny zbytu w Polsce podstawowych produktów mleczarskich tj. masła i mleka w proszku są wyższe niż w roku ubiegłym
  • Ceny zbytu tych produktów w Polsce są niższe średnio o około 25 proc. niż ceny światowe

Na takim samym poziomie pozostała cena zbytu pełnego mleka w proszku tj. 3,458 euro/tonę. Podobnie zachowały się ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku, którego ceny wzrosły o około 0,6% uzyskując przeciętny poziom 2,850 euro/tonę. O 2,2% wzrosła cena sera typy cheddar tj. do poziomu średnio 3,719 euro/tonę. O 2,0% wzrosły ceny masła tj. do poziomu średnio 4,890 euro/tonę oraz nieznacznie bezwodnego tłuszczu mlecznego tj. do poziomu średnio 5,257 euro/tonę. – Należy zadać zasadnicze pytanie jak to może przełożyć się na rynek europejski a przede wszystkim na rynek polski – mówi Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Zauważa, że obecnie ceny zbytu w Polsce podstawowych produktów mleczarskich tj. masła i mleka w proszku są wyższe niż w roku ubiegłym, nieco niższy jest wzrost cen zbytu serów.

Natomiast gdyby bezpośrednio przełożyć cenę z giełdy nowozelandzkiej na rynek polski to ceny zbytu wyniosłyby jak niżej:

– masło 22,5 zł/kg,
– pełne mleko w proszku 15,9 zł/kg,
– odtłuszczone mleko w proszku 13,1 zł/kg.

– Z ubolewaniem stwierdzam, że ceny zbytu tych produktów w Polsce są zdecydowanie niższe tj. średnio o około 25 proc. – zaznacza Waldemar Broś.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl