Sympozjum „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”. Spotkanie z Henrykiem Kowalczykiem Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictw i Rozwoju Wsi- relacja

18 lutego br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, odbyło się sympozjum pn. „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”.

Sympozjum to cykliczne spotkanie organizowane przez KZSM Zw. Rew. od 2010 roku z udziałem Przewodniczących Rad Nadzorczych i Prezesów Zarządów spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew. na którym poruszane są aktualne problemy i zagadnienia związane z sektorem mleczarskim.

Gościem specjalnym spotkania był Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie otworzył Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który omówił aktualną sytuację na rynku mleka w Polsce i UE.

Podczas spotkania poruszono ważne dla mleczarstwa kwestie jak:

– problemy spółdzielczych zakładów wynikające z wprowadzenia Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi,

– potrzebę powołania komisji trójstronnej złożonej z przedstawicieli rolników, przetwórców i handlu, której współpraca pomogłaby stabilizować rynek,

– konieczność zapewnienia ciągłości dostaw energii dla przemysłu mleczarskiego,

– znaczący wzrost kosztów produkcji w rolnictwie i przemyśle mleczarskich, możliwości dopłat do nawozów,

– emisje CO2  w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

– możliwości dopłat dla młodych rolników.

Minister Rolnictwa podkreślił, że polskie mleczarstwo jest bardzo dobrze zorganizowane zarówno jeśli chodzi o skup mleka i przetwórstwo jak i dbanie o rolników, producentów mleka.

Potwierdził również, że sukcesy w polskim mleczarstwie wynikają głównie z dominującej roli spółdzielni mleczarskich, podmioty prywatne i firmy zagraniczne są na tym rynku w zdecydowanej mniejszości.