Sympozjum „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”. Spotkanie z Janem Krzysztofem Ardanowskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 lipca br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, odbyło się sympozjum pn. „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”.

Sympozjum to cykliczne spotkanie z udziałem Przewodniczących Rad Nadzorczych i Prezesów Zarządów spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew. na którym poruszane są aktualne problemy i zagadnienia związane z sektorem mleczarskim. 

Gościem specjalnym spotkania był Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponadto wśród zaproszonych gości byli m.in. Jerzy Chróścikowski  – Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, dr lek. wet. Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii,  Karol Krajewski – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dr Klemens Ciesielski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i Andrzej Szczepański – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce oraz liczni przedstawiciele branży mleczarskiej w tym firm nie zrzeszonych w KZSM Zw. Rew.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Waldemara Brosia, prezesa KZSM, który tradycyjnie omówił bieżącą sytuację w branży mleczarskiej.

Następnie głos zabrał Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii. Poruszył m.in. temat negocjacji jakie prowadzi GLW w sprawie otwarcia nowych rynków dla naszych produktów

Jerzy Chróścikowski, senator RP IX kadencji, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych poruszył temat równego traktowania polskich i zachodnioeuropejskich rolników w kwestii dopłat bezpośrednich. Jego zdaniem, jeszcze długo dopłaty te nie będą takie same.

Głównym gościem Sympozjum był Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szef resortu przedstawił wprowadzane w życie rozwiązania dotyczące m.in. wapnowania gleb, czy małej retencji. Podkreślił jednocześnie znaczenie wprowadzonych w życie nowych rozwiązań prawnych dotyczących zakładania spółdzielni rolniczych.

– To jedne z najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie w Europie. Nie rozumiem dlaczego rolnicy z nich nie korzystają – powiedział.

W ocenie ministra nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby nie tworzyć spółdzielni. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na korzyści fiskalne, na poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, na korzyści skali i obniżkę kosztów.

Przypomniał również, że polskie mleczarstwo oparte jest głównie na formie spółdzielczej, ale czasem rolnicy o tym zapominają.

Podczas spotkania szef resortu rolnictwa położył także nacisk na konieczność zawierania umów kontraktacyjnych z uwzględnieniem przedziału cen referencyjnych.

– Po nowym roku ruszy platforma sprzedażowa, rodzaj giełdy na której będą sprzedawane surowce rolne, która będzie jednym z elementów porządkowania rynku rolnego – poinformował minister Ardanowski.

Minister zapowiedział ponadto publiczne ogłoszenie nazw firm mleczarskich, które sprowadzają surowce do produkcji kosztem polskiego rolnictwa.

Po wystąpieniu Ministra odbyła się dyskusja. Minister odpowiadał na pytania uczestników spotkania.