Sympozjum „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”. Spotkanie z Ryszardem Bartosikiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- relacja

12 września br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie odbyło się Sympozjum pn. „Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim”.

Sympozjum to cykliczne spotkanie organizowane przez KZSM Zw. Rew. od 2010 roku z udziałem Przewodniczących Rad Nadzorczych i Prezesów Zarządów spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew. na którym poruszane są aktualne problemy i zagadnienia związane z sektorem mleczarskim.

Gościem specjalnym spotkania był Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie otworzył Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który omówił aktualną sytuację na rynku mleka w Polsce i UE.

Podczas spotkania poruszono ważne dla mleczarstwa kwestie jak:

– zapewnienie ciągłości dostaw energii i gazu dla zakładów mleczarskich oraz wpisanie ich na listę zakładów uprzywilejowanych,

– zapewnienia CO2 oraz azotu dla zakładów mleczarskich,

– zlikwidowanie opłat jakie widnieją w umowach z dostawcami gazu za niewykorzystanie (poniżej 80%) wielkości zakontraktowanej gazu,

– obniżenie VAT na olej opałowy,

– zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego w związku ze wzrostem ceny paliwa,

– zwiększenie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

W dalszej części spotkania Lucjan Zwolak, Radca Prawny poruszył temat dot. zagadnień zmian prawa – regulacje dotyczące odpowiedzialności oraz kar za przestępstwa środowiskowe.

W sympozjum wzięli również udział przedstawiciel prasy, radia i telewizji.