Sektor mleczarski ratuje PKB – W. Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

,,Notujemy wzrost skupu mleka na poziomie ok. 3%, a ostatnio nawet powyżej 4% w ujęciu miesiąc br. do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Zatem mleczarstwo polskie realnie przysłużyło się do złagodzenia spadku PKB, jednocześnie utrzymując eksport na poziomie z roku poprzedniego, co wcale nie było łatwe w zaistniałej sytuacji.” – zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Waldemara Brosia – prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, z dnia 19 lipca br. nt. aktualnej sytuacji w branży melczarskiej w Polsce.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 35, 30 sierpnia 2020 r.