Waldemar Broś, laureatem Jubileuszowej Gali 30-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP

29 lipca br. w Rezydencji Prezydenta RP w Belwederze odbyła się Jubileuszowa Gala 30 –lecia konkursu Agro przedsiębiorca RP.

Organizatorami Gali 30-lecia Agroprzedsiębiorca RP byli: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

Na Gali pojawili się parlamentarzyści, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych – szczebla centralnego, wojewódzkiego i gminnego, reprezentanci organizacji rolniczych, doradztwa rolniczego i nauki oraz mediów.

Obecny na Gali Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. został wyróżniony Medalem 30-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP. Medal wręczyła Prezes ARiMR Pani Halina Szymańska.

Celem konkursu Agroprzedsiębiorca, który do 2007 r. jest: wyłanianie, nobilitowanie i promowanie najlepszych polskich rolników i agrofirm. Najlepszych – tzn. takich, którzy potrafili zbudować na wysokim poziomie swoje warsztaty pracy, korzystając przy tym umiejętnie z funduszy przedakcesyjnych i unijnych, którzy osiągają wysokie efekty produkcyjne i którzy pod każdym względem mogą służyć za wzór do naśladowania dla innych. O wysokiej randze konkursu Agroprzedsiębiorca RP świadczą też późniejsze ogromne dokonania jej laureatów, którzy po latach stają się swoistymi wizytówkami polskiego rolnictwa i agrobiznesu.

Honorowy Patronat nad Galą 30-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP objął  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda

Partnerami strategicznymi konkursu i Gali byli:

–  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego