Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM laureatem Gali Agrobiznesu 2019

29 listopada br. w gościnnych progach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się: Gala Agrobiznesu 2019 i – poprzedzające ją – IX Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, czyli spotkania wybitnych praktyków ze studentami i kadrą naukowo-dydaktyczną 6. Wydziałów tej najstarszej i największej uczelni rolniczej w kraju.

Podczas spotkania wręczono nagrody dla najlepszych polskich rolników, agroprzedsiębiorców i przedstawicieli szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa. Jednym z laureatów Gali został Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który otrzymał wyróżnienie w kategorii: Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP. Nagrodę wręczali: min. Jan Krzysztof Ardanowski i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

GALA AGROBIZNESU 2019 NA SGGW – w blasku szabel

Podczas Gali w Auli Kryształowej SGGW, którą otworzył Rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski, na oczach kilkusetosobowej widowni dokonała się nobilitacja laureatów ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019, którego organizatorem jest redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, zaś Patronem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Po raz 29. najlepsi polscy rolnicy, agroprzedsiębiorcy i przedstawiciele szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa przechodzili – pod szpalerem „szablowym”, uformowanym przez laureatów konkursu poprzednich edycji – po odbiór należnych Im nagród w postaci szyszaków (kategorie: Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP oraz Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP) i szabel oficerskich (kategorie: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019 oraz Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2019). Nagrody wręczali: min. Jan Krzysztof Ardanowski i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

 Laureaci konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019 to ludzie wyjątkowo ambitni, przedsiębiorczy, innowacyjni, znakomicie wykorzystujący pomocowe programy unijne oraz – co szczególnie istotne – nadzwyczaj konsekwentni w realizacji postawionych sobie celów.  Wielu z nich udało się nie tylko zbudować i unowocześnić swoje warsztaty pracy, ale także zaaktywizować i „oświecić” swoje najbliższe otoczenie, a także w wielu przypadkach dosłownie zmienić swoją, i innych, mentalność.

W trakcie podniosłej uroczystości w Auli Kryształowej SGGW, która tradycyjnie prowadził red. Michał Siegieda, kilkadziesiąt osób otrzymało z rąk min. Jana Krzysztofa Ardanowskiego Honorową Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”. Podsumowana została także prowadzona przez redakcję AGRO AgroKlasa ODR 2019.

Bohaterom Gali Agrobiznesu 2019, której Partnerami Strategicznymi były niezwykle ważne dla rozwoju polskiej wsi i rolnictwa instytucje : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, towarzyszyli członkowie Ich rodzin, przyjaciele oraz współpracownicy i partnerzy biznesowi  przybyli do Auli Kryształowej SGGW. Galę zaszczyli też swoją obecnością, m.in.: przedstawiciele parlamentu, administracji centralnej i samorządowej, korpusu dyplomatycznego, instytucji i organizacji branżowych, ośrodków naukowo-badawczych, firm obsługujących wieś i rolnictwo oraz – rzecz jasna –  laureaci wielu poprzednich edycji konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga.

 Pod adresem Laureatów konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019 serdeczne gratulacje i życzenia wygłosili Honorowi Patroni – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

     Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP

Ten szczególnie prestiżowy tytuł jest przyznawany przedstawicielom: samorządów lokalnych, organizacji biznesowych i branżowych, banków, giełd, placówek naukowo-badawczych, doradztwa rolniczego itp., którzy mają kilkudziesięcioletnie dokonania w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu, a  w szczególności ci, którzy legitymują się już zdobytym wcześniej tytułem Zasłużony Promotor Agrobiznesu. O przyznaniu im tego wyjątkowego tytułu wnioskuje Kapituła Konkursowa. Nagrodą jest szyszak (hełm husarski).