Warsztaty o zasadzie wzajemnego uznania – zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że 16 listopada br. w godz. 10.30 – 15.00 Ministerstwo Rozwoju i Technologii w swojej siedzibie w Warszawie (Plac Trzech Krzyży 3/5) organizuje warsztaty o zasadzie wzajemnego uznania. Stosowana ona jest m.in. w sytuacji reeksportu importowannego z krajów trzecich produktu na rynki innych państw unijnych bądź eksportu polskiego na rynki UE produktu spełniającego wyłącznie wymogi prawa polskiego. Informacje dot. warsztatów, terminu rejestracji, link rejestracyjny oraz agendę znajdą Państwo pod podanym linkiem:

LINK TUTAJ