Wizyta organizacji Geo-Copa w Polsce

W dniu 19 maja br. we wsi Mańkowo (pow. sierpecki) w gospodarstwie rolnym Wojciecha Wilamowskiego – Przewodniczącego Rady KZSM Zw. Rew. oraz jego rodziny odbyła się wizyta studyjna 41-osobowej delegacji członków organizacji Geo-Copa (Grupa Pracodawców Zawodowych Organizacji Rolniczych w Unii  Europejskiej). Byli to rolnicy, którzy zatrudniają pracowników w swoich gospodarstwach lub przedstawiciele organizacji, którzy zrzeszają takich rolników.

Seminarium, odbyło się w związku z  prowadzonym dwuletnim projektem analizy kosztów pracy w rolnictwie.

Pośród 41-osobowej delegacji byli rolnicy z następujących krajów (Belgii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Włoch, Litwy, Łotwy, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Węgier).

Poprzednie spotkanie organizowane było w Danii. Przy okazji seminarium, tradycyjnie uczestnicy mają możliwość zwiedzenia kilku gospodarstw w danym kraju.

Wizyta w gospodarstwie odbyła  się przed seminarium w Warszawie (które zaplanowano na 20-21 maja pt. „Koszty pracy – badanie porównawcze”).