Wyniki zapytania ofertowego nr 1/2023 dotyczącego zadania pn. ,,Kampania medialna mleka i jego przetworów”

KZSM Zw. Rew. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr  1/2023 z dnia 4.05.2023 r. dotyczącego zadania pn. ,,Kampania medialna mleka i  jego przetworów” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w  dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) została wybrana oferta  firmy Steo Tomasz Sańpruch.

Z poważaniem Zarząd KZSM Zw. Rew.