„XIX Mleczne Mistrzostwa Polski” 2023

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie organizuje konkurs pn.:

„XIX Mleczne Mistrzostwa Polski”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału rolników – producentów mleka za pośrednictwem Spółdzielni Mleczarskich/odbiorców mleka/ zrzeszonych w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie.

Termin zgłaszania do konkursu: 30 listopada 2023

W załączeniu:
– pismo przewodnie
– regulamin konkursu,
– karta zgłoszenia do konkursu,
– karta uczestnika konkursu,
– informacja i zgoda na przetwarzanie danych uczestnika.