„XVIII Mleczne Mistrzostwa Polski” 2022

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie organizuje konkurs pn.:

„XVIII Mleczne Mistrzostwa Polski”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału rolników – producentów mleka za pośrednictwem Spółdzielni Mleczarskich/odbiorców mleka/ zrzeszonych w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie.

Termin zgłaszania do konkursu: 15 października 2022

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie XXIX Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO 2022.

W załączeniu:
– pismo przewodnie
– regulamin konkursu,
– karta zgłoszenia do konkursu,
– karta uczestnika konkursu,
– informacja i zgoda na przetwarzanie danych uczestnika.