Zapytania posła do PE – Krzysztofa Jurgiela do Komisji Europejskiej dot. mleczarstwa

W załączeniu zamieszczamy treść zapytań do Komisji Europejskiej, złożonych w ostatnim czasie przez Posła do PE Krzysztofa Jurgiela tj.:

1. Zmiana w ustawie o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych w Republice Czeskiej proponowana przez czeski parlament,

2. Rozszerzenie klasyfikowania produktów mleczarskich o produkty takie jak „koktajle na bazie białka serwatkowego z mleka” w Nomenklaturze Scalonej (CN).

Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. rozmawiał z Krzysztofem Jurgielem Posłem do PE w ww. sprawach. KZSM Zw. Rew. w pełni popiera i podpisuje się pod ich treścią.