Zmarł Tomasz Żebrowski

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Tomasza Żebrowskiego syna Wiesława Żebrowskiego, Prezesa Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Ciechanowie.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 13 stycznia br. o godz. 10;00 w Kościele przy ul. Ludowej 31 w Ciechanowie.