Zmiany w składzie Zarządu KZSM Zw. Rew.

Niniejszym informujemy, że z dniem 03.04.2024 r. Pan Waldemar Broś na mocy uchwały z dnia 03.04.2024 r. Rady Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego w Warszawie został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu i z tą chwilą nie reprezentuje KZSM Zw. Rew.

KZSM Zw. Rew. obecnie będą reprezentować Wiesław Żebrowski, p.o. Prezesa Zarządu i Stanisław Wieczorek, Zastępca Prezesa Zarządu.