Żywność nie jest źródłem, lub jedną z dróg przenoszenia COVID-19

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, wywołującego u ludzi COVID-19, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zywnosc-nie-jest-zrodlem-lub-jedna-z-drog-przenoszenia-COVID-19/idn:1264


Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

EFSA ściśle monitoruje sytuację dotyczącą epidemii choroby koronawirusowej (COVID-19), która dotyka wiele krajów na całym świecie. Obecnie nie ma dowodów na to, że żywność jest prawdopodobnym źródłem lub drogą przenoszenia wirusa.

Główny naukowiec z EFSA, Marta Hugas, powiedziała: „Doświadczenia z poprzednich epidemii pokrewnych koronawirusów, takich jak koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV) i koronawirusa zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS-CoV) pokazują, że nie zdarzyło się przenoszenie wirusa poprzez konsumpcję żywności. W tej chwili nie ma żadnych dowodów sugerujących, że koronawirus różni się pod tym względem od tych poprzednich.”

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stwierdziło, że chociaż zwierzęta w Chinach były prawdopodobnym źródłem początkowej infekcji, wirus rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka – głównie drogą kropelkową kiedy ludzie kichają, kaszlą lub wydychają. Więcej informacji na temat koronawirusa i żywności można znaleźć w tym FAQ BfR, niemieckiego organu oceny ryzyka.

Naukowcy i władze na całym świecie monitorują rozprzestrzenianie się wirusa ale nie było żadnych doniesień o przenoszeniu go przez żywność. Z tego powodu EFSA nie jest obecnie zaangażowana w odpowiedź na epidemię COVID-19. Jednak, monitorujemy literaturę naukową pod kątem nowych i istotnych informacji.

Odnośnie do bezpieczeństwa żywności Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia zapobiegawcze, w tym porady dotyczące przestrzegania dobrych praktyk higienicznych podczas obchodzenia się z żywnością i przygotowywania żywności, takich jak mycie rąk, dokładne gotowanie mięsa i unikanie potencjalnego wzajemnego zanieczyszczenia między gotowaną i nieugotowaną żywnością. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej WHO.

Zmniejszenie szans na zarażenie – środki wprowadzone na miejscu w centrali EFSA

EFSA ma siedzibę w Parmie w północnej części Włoch, które obecnie są jednym z obszarów objętych wyjątkowymi ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się nałożonymi przez włoski rząd. Od ostatniego tygodnia w lutym przyjęliśmy szereg środków zgodnie z radą władz włoskich.

Wprowadziliśmy pracę zdalną z domu dla większości naszych pracowników i telespotkania z ekspertami i partnerami, a wydarzenia, podróże służbowe i wizyty publiczne w siedzibie EFSA zostały zawieszone do co minumum 8 kwietnia. Środki te są stale uaktualniane w świetle nowopojawiających się informacji.