Biuletyn „Oczyszczanie ścieków w przetwórstwie mleczarskim”

W załączeniu zamieszczamy biuletyn Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej pt. „Oczyszczanie ścieków w przetwórstwie mleczarskim”  prezentujący innowacyjne rozwiązania w zrównoważonej gospodarce ściekami.

Biuletyn został przetłumaczony dzięki wsparciu ze środków z Funduszu Promocji Mleka