Ceny skupu mleka w czerwcu 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2023 r. wyniosła 193,58 zł /1 hl i była niższa o 14,8 % niż w czerwcu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do maja 2023 r. była o 6,3 % niższa.

Najwyższe ceny w czerwcu 2023 r. wg województw:

  • Podlaskie 204,48 zł/1 hl
  • Dolnośląskie 198,25 zł/1 hl
  • Opolskie 196,78 zł/1 hl

Najniższe ceny w czerwcu 2023 r. wg województw:

  • Pomorskie 181,37  zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 184,50  zł/1 hl
  • Łódzkie 186,09 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w czerwcu 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)