KZSM: Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 1 sierpnia br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone obecnym problemom na rynku mleka. W spotkaniu tym wzięli udział:

Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

oraz Szczepan Szumowski – Przewodniczący Rady Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich i Waldemar Broś – Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Najistotniejsze problemy na które zwrócono uwagę to:

1) w celu zahamowania dalszego spadku cen skupu mleka, należy w dalszym ciągu dążyć do uruchomienia przez Komisję Europejską interwencji na rynku odtłuszczonegomleka w proszku i masła po realnych cenach rynkowych;

2) renegocjacja przy wsparciu administracji rządowej umów zawartych w roku ubiegłym na gaz i energię elektryczną przez spółdzielnie i zakłady mleczarskie

3) nowelizacja ustawy z dnia16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie „marek stanowiących własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych”

4) zbyt wysokie marże w handlu a zwłaszcza w sieciach wielkopowierzchniowych w wyniku czego stają się one największymi beneficjentami ogromnego kryzysu w mleczarstwie

5) publikowanie dwa razy w roku kosztów produkcji mleka w gospodarstwach rolników