Ceny skupu mleka w grudniu 2020 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w grudniu 2020 r. wyniosła 152,92 zł/1 hl i była wyższa o 9,4% niż w grudniu 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do listopada 2020 r. była o 2,0% wyższa.

Najwyższe ceny w grudniu 2020 r. wg województw:

  1. podlaskie 162,55 zł/1 hl
  2. warmińsko-mazurskie 159,42 zł/1 hl
  3. lubuskie 157,74 zł/1 hl

Najniższe ceny w grudniu 2020 r. wg województw:

  1. małopolskie 135,69 zł/1 hl
  2. łódzkie 139,12 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 141,30 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w grudniu 2020 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: