Ceny skupu mleka w grudniu 2022 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2022 r. wyniosła 275,47 zł /1 hl i była wyższa o 49,6% % niż w grudniu 2021 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do listopada 2022 r. była o 1,9 % wyższa.

Najwyższe ceny w grudniu 2022 r. wg województw:

  • Podlaskie 293,10 zł/1 hl
  • Warmińsko-mazurskie 288,56 zł/1 hl
  • Lubuskie 285,13 zł/1 hl

Najniższe ceny w grudniu 2022 r. wg województw:

  • Małopolskie 251,84 zł/1 hl
  • Łódzkie 252,25 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 261,54 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w grudniu 2022 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)