KZSM: spotkanie z Henrykiem Kowalczykiem Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi- relacja

1 lutego br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, odbyło się spotkanie z Henrykiem Kowalczykiem Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na którym poruszane były aktualne problemy i zagadnienia związane z sektorem mleczarskim.

W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Rad Nadzorczych i Prezesi Zarządów spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew. jak również m.in.:  Dorota Grabarczyk, analityk rynku w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Andrzej Steckiewicz – Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego,

Spotkanie otworzył Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który omówił aktualną sytuację na rynku mleka w Polsce i UE.

Podczas spotkania poruszono ważne dla mleczarstwa kwestie jak m.in.:

– współpraca i budowanie wzajemnego zaufania na wiele lat pomiędzy spółdzielniami mleczarskimi a dostawcami surowca, czyli rolnikami,

– wysokie ceny w sieciach handlowych dla produktów mlecznych mimo spadku cen surowca,

– spadek liczby gospodarstw, w których jest prowadzona hodowla bydła mlecznego,

– uruchomienie naboru na modernizację gospodarstw rolnych, który m.in. daje rolnikom szanse na inwestycje w obszarze OZE,

– rola energii odnawialnej (OZE), zwłaszcza z biogazowni,

– ustawowego powołania Komisji Trójstronnej (rolnicy, przetwórcy, handel) w celu dokonywania oceny rynkowej i podejmowania decyzji cenowych.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciel prasy, radia i telewizji.