Podziękowanie dla Krzysztofa Wróblewskiego, Redaktora Naczelnego TPR

9 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenia Rady KZSM Zw. Rew. Podczas spotkania Szczepan Szumowski – Przewodniczący Rady, w imieniu Rady i Zarządu KZSM Zw. Rew. złożył życzenia i podziękowania za wiele lat współpracy i pracy na rzecz polskiego mleczarstwa Krzysztofowi Wróblewskiemu, Redaktorowi Naczelnemu Tygodnika Poradnik Rolniczy, który przeszedł na emeryturę.