Ceny skupu mleka w kwietniu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w kwietniu 2021 r. wyniosła 152,27 zł/1 hl i była wyższa o 14,5% niż
w kwietniu 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do marca 2021 r. była o 0,5% wyższa.

Najwyższe ceny w kwietniu 2021 r. wg województw:

  1. podlaskie 158,43 zł/1 hl
  2. lubuskie 156,23 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie 155,28 zł/1 hl

Najniższe ceny w kwietniu 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 138,41 zł/1 hl
  2. łódzkie 142,85 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 144,53 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w kwietniu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: