Ceny skupu mleka w kwietniu 2024 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2024 r. wyniosła 202,56  zł /1 hl i była niższa o 6,6%  niż w kwietniu 2023 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do marca 2024 r. była o 1,2 % niższa.
Najwyższe ceny w kwietniu 2024 r. wg województw:

  • Podlaskie 215,18 zł/1 hl
  • Opolskie 204,77 zł/1 hl
  • Warmińsko-mazurskie 204,61 zł/1 hl

Najniższe ceny w kwietniu 2024 r. wg województw:

  • Małopolskie 188,93   zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 193,77 zł/1 hl
  • Łódzkie 193,93 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w kwietniu 2024 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT).