Ceny skupu mleka w lipcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w lipcu 2021 r. wyniosła 149,45 zł/1 hl i była wyższa o 14,4% niż
w lipcu 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do czerwca 2021 r. była o 0,5% niższa.

Najwyższe ceny w lipcu 2021 r. wg województw:

  1. podlaskie 154,31 zł/1 hl
  2. lubuskie 154,03 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie 151,55 zł/1 hl

Najniższe ceny w lipcu 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 138,54 zł/1 hl
  2. łódzkie 142,02 zł/1 hl
  3. podkarpackie 144,68 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w lipcu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: