Program dla szkół: odpowiedz MRiRW na uwagi KZSM Zw. Rew. do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie Programu dla szkół w roku szkolnym 2021/2022

W załączeniu przekazujemy odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo KZSM Zew. Rew. z dnia 5 sierpnia br. z uwagami zgłoszonymi w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.