Ceny skupu mleka w sierpniu 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2023 r. wyniosła 186,76 zł /1 hl i była niższa o 21,8 % niż w sierpniu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do lipca 2023 r. była o 1,0 % niższa.

Najwyższe ceny w sierpniu 2023 r. wg województw:

  • Podlaskie 198,77 zł/1 hl
  • Podkarpackie 186,38 zł/1 hl
  • Mazowieckie 186,12 zł/1 hl

Najniższe ceny w sierpniu 2023 r. wg województw:

  • Pomorskie 177,08  zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 179,15  zł/1 hl
  • Łódzkie 179,66 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w sierpniu 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)