Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – informacja

Kontynuując organizację Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. zachęca  Szkoły do wzięcia udziału w Olimpiadzie w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z Regulaminem Olimpiada jest organizowana dla uczniów szkół średnich i mogą w niej brać udział uczniowie kształcący się w zawodzie:

  • technik technologii żywności – numer zawodu 314403 – wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, klasyfikacja właściwa, załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316),
  • technik przetwórstwa mleczarskiego – numer zawodu 314402 – wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, klasyfikacja właściwa, załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).

Informacje o Olimpiadzie znajdują się w załączonym Regulaminie Olimpiady.

Olimpiada odbędzie się w dniach 13-15 marca 2024 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie (ul. Kościuszki 11, 99-300 Kutno).

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w roku szkolnym 2023/2024 jest finansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – TUTAJ