Ceny skupu mleka w maju 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w maju 2021 r. wyniosła 151,39 zł/1 hl i była wyższa o 15,7% niż
w maju 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do kwietnia 2021 r. była o 0,6% niższa.

Najwyższe ceny w maju 2021 r. wg województw:

  1. podlaskie 156,64 zł/1 hl
  2. lubuskie 154,58 zł/1 hl
  3. warmińsko-mazurskie 153,07 zł/1 hl

Najniższe ceny w maju 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 139,90 zł/1 hl
  2. łódzkie 143,26 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 146,01 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w maju 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: