Podziękowania dla Pana dr. inż. Klemensa Ciesielskiego za wieloletnią pracę na rzecz mleczarstwa

W dniu 25.06.2021 r. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, Pan Stanisław Wieczorek – Zastępca Prezesa KZSM Zw. Rew.,  złożył serdecznie podziękowania w imieniu Zarządu KZSM Zw. Rew.  Panu dr. inż. Klemensowi Ciesielskiemu, Prezesowi Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy za wieloletnią pracę na rzecz branży mleczarskiej.

Dr inż. Klemens Ciesielski to inicjator i współzałożyciel Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, przez całe życie związany z mleczarstwem.  Kierowana przez Niego organizacja miała liczący się głos we wszystkich kwestiach dotyczących sektora mleczarskiego.

Dr inż. Klemens Ciesielski – Prezes Zarządu KSM
Stanisław Wieczorek, Z-ca Prezesa Zarządu KZSM wręcza okolicznościowy puchar od KZSM Zw. Rew. dr inż. Klemensowi Ciesielskiemu – Prezesowi Zarządu KSM