Ceny skupu mleka w marcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka  
w marcu 2021 r. wyniosła 151,53 zł/1 hl i była wyższa o 10,7% niż
w marcu 2020 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do lutego 2021 r. była o 1,6% wyższa.

Najwyższe ceny w marcu 2021 r. wg województw:

  1. podlaskie 158,47 zł/1 hl
  2. warmińsko-mazurskie 154,78 zł/1 hl
  3. lubuskie 153,76 zł/1 hl

Najniższe ceny w marcu 2021 r. wg województw:

  1. małopolskie 138,51 zł/1 hl
  2. łódzkie 142,43 zł/1 hl
  3. świętokrzyskie 143,46 zł/1 hl

Ceny skupu mleka w marcu 2021 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)