Mleczarstwu udało się zrealizować najważniejsze sprawy

Jednym z największych wyzwań w 2020 r. było m.in. zapewnienie zbytu surowca rolnikom-członkom spółdzielni oraz wypłacenie takiej ceny za mleko, która pozwoliłaby rolnikom na osiągnięcie przychodów co najmniej na poziomie roku 2019 – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

  •  2020 najważniejsze było zapewnienie zbytu surowca rolnikom-członkom spółdzielni oraz wypłacenie odpowiedniej ceny za mleko
  • Przychody rolników za sprzedaż mleka w roku 2019 wyniosły około 16 mld zł, a w roku 2020 około 16,6 mld zł
  • Znaczącym problemem dla przetwórców był wzrost kosztów, dotyczy to m.in. energii elektrycznej, gazu, opakowań czy transportu.

Jego zdaniem, było to bardzo ważne z tego względu, że znaczna część gospodarstw jest obciążona kredytami i aby je spłacać muszą mieć zapewnione przychody na właściwym poziomie, bo inaczej groziłyby im kłopoty finansowe ze strony banków.

Przychody rolników za sprzedaż mleka w roku 2019 wyniosły około 16 mld zł, a w roku 2020 około 16,6 mld zł, natomiast średnia cena wypłacona w 2020 r. wyniosła około 1,38 zł (rok poprzedni 1,35 zł). – W tym miejscu należy podkreślić, że w mleczarstwie w strukturze kosztów największym kosztem jest surowiec, który w zależności od profilu produkcji wynosić może od 55-75 proc. – mówi prezes Broś.

Dodaje, że nie mniej ważną sprawą było zabezpieczenie właściwych warunków pracy (w świetle zagrożenia covidowego) w zakładach przetwórczych, aby nie dopuścić do wyhamowania produkcji oraz podejmowanie szeregu działań na rzecz sprzedaży wyprodukowanych wyrobów. – Na pewno znaczącym problemem dla przetwórców był wzrost kosztów, dotyczy to m.in. energii elektrycznej, gazu, opakowań czy transportu. Podsumowując można powiedzieć, że był to rok przeciętny dla branży, ale udało się zrealizować te najważniejsze wyzwania – ocenia Waldemar Broś.

Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl