Ceny skupu mleka w marcu 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2023 r. wyniosła 222,54 zł /1 hl i była wyższa o 13,3 % niż w marcu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do lutego 2023 r. była o 2,1 % niższa.

Najwyższe ceny w marcu 2023 r. wg województw:

  • Podlaskie 235,95 zł/1 hl
  • Lubuskie 233,44 zł/1 hl
  • Dolnośląskie 233,17 zł/1 hl

Najniższe ceny w marcu 2023 r. wg województw:

  • Łódzkie 208,62 zł/1 hl
  • Pomorskie 210,74  zł/1 hl
  • Lubelskie 211,46  zł/1 hl

Ceny skupu mleka w marcu 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela: