Import z Ukrainy nie ma wpływu na rynek mleczarski w Polsce – Prezes Zarządu KZSM Zw. rew. W. Broś

Import mleka i produktów mlecznych nie ma istotnego wpływu na rynek w naszym kraju w roku bieżącym – uważa Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Zakaz importu z Ukrainy obejmuje produkty mleczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych oprócz 17-tu produktów na liście tej znalazło się mleko i przetwory mleczne. Jednocześnie ww. rozporządzeniu odwołuje się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych. Ma to istotne znaczenie bo w załączniku I-szym w części XVI do ww. rozporządzenia wymienione jest mleko i wszystkie przetwory mleczne.

Odpowiadając na pytanie czy wpłynie to w sposób istotny na rynek ,,mleczny” w Polsce odpowiedz jest następująca: w roku 2022 import produktów mlecznych z Ukrainy w największym stopniu dotyczył masła, bo wyniósł około 20 proc. wartości całego importu do Polski. W pozostałych produktach był niewielki – mówi Waldemar Broś.

Ponadto, w 2022 roku import z Ukrainy stanowił w przypadku mleka i śmietana w proszku ok. 5,5 proc. całego importu,  serwatki w proszku ok. 3,0 proc. a serów i twarogów ok. 2,5 proc.

W tym roku import z Ukrainy jest śladowy

W roku bieżącym import mleka i produktów mlecznych jest znikomy i wynosi: 0,003 % – dot. mleka, ok. 2% – dot. masła i ok. 3 % – dot. mleka i śmietany w proszku i nie ma  wpływu na rynek w naszym kraju w roku bieżącym.