Ceny skupu mleka w marcu 2024 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2024 r. wyniosła 205,04  zł /1 hl i była niższa o 7,9%  niż w marcu 2023 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do lutego 2024 r. była o 0,2 % niższa.
Najwyższe ceny w marcu 2024 r. wg województw:

  • Podlaskie 216,29 zł/1 hl
  • Opolskie 208,37 zł/1 hl
  • Dolnośląskie 206,45 zł/1 hl

  • Najniższe ceny w marcu 2024 r. wg województw:
  • Małopolskie 192,01   zł/1 hl
  • Podkarpackie 195,30 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 196,39 zł/1 hl


Ceny skupu mleka w marcu 2024 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:
Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT).