Ceny skupu mleka w październiku 2023 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w październiku 2023 r. wyniosła 195,61 zł /1 hl i była niższa o 24,9 % niż w październiku 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do września 2023 r. była o 3,8 % wyższa.

Najwyższe ceny w październiku 2023 r. wg województw:

  • Podlaskie 210,52 zł/1 hl
  • Warmińsko-mazurskie 196,88 zł/1 hl
  • Lubuskie 194,74 zł/1 hl

Najniższe ceny w październiku 2023 r. wg województw:

  • Małopolskie 182,06   zł/1 hl
  • Łódzkie 183,46 zł/1 hl
  • Kujawsko-pomorskie 186,39  zł/1 hl

Ceny skupu mleka w październkiu 2023 r. w poszczególnych województwach pokazuje poniższa tabela:

Przeciętne ceny skupu produktów rolnych według województw (bez VAT)