Kongres EDA 2023 – Bruksela, Belgia

W dniach 7-9 listopada 2023 r. w Brukseli, odbył się Kongres EDA pod hasłem: „Przyszłość to mleczarstwo” („The Future is Dairy”).

W ramach spotkań, oprócz prelekcji kongresowych miały miejsce posiedzenia dwóch komitetów EDA: FEPC (Food and Environment Committee) oraz TEC (Trade and Economic Committee), Zgromadzenie Ogólne EDA (EDA General Assembly) oraz posiedzenie Zarządu EDA.

Z ramienia KZSM wzięła udział: mgr. inż. Iwona Serocka, której uczestnictwo finansowane było z Funduszu Promocji Mleka.